Vrijwilligerswerk goed geregeld

 

Begeleiding en scholing

Als vrijwilliger krijg je begeleiding van een beroepskracht. Hij of zij is een vast aanspreekpunt bij ideeën en is er voor jou als je vragen of problemen hebt. Afhankelijk van de taak die je uitoefent kom je een of enkele keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Een vooropleiding is voor de meeste vrijwilligersfuncties niet nodig. Wanneer er specifieke vaardigheden of ervaring vereist zijn melden we dat in de tekst van de vacature. Als nieuwe vrijwilliger nodigen we je uit voor de algemene introductiebijeenkomst. Hier maak je kennis met het werk van Sterker Ouderenwerk in Nijmegen en ontmoet je andere vrijwilligers en coördinatoren. 

Vrijwilligersovereenkomst, integriteitsverklaring en VOG

Voor je begint teken je een vrijwilligersovereenkomst. Hierin leggen we afspraken vast over werkzaamheden, werktijden, te declareren onkosten, proeftijd, rechten en plichten, opzegtermijn en integriteitsverklaring. Met de integriteitsverklaring verklaar je als vrijwilliger dat je onder andere vertrouwelijk omgaat met klantgegevens, dat je geen geld pint voor mensen en dat je geen geld of goederen van mensen aanneemt. Tot slot vragen we je voor aanvang van je werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen, via ons is deze kosteloos aan te vragen.

Onkostenvergoeding en verzekering

Sterker Ouderenwerk vergoedt de kosten die je voor het vrijwilligerswerk maakt. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoonkosten, kosten voor het gebruik van je gereedschap of computer- of printkosten. Sommige onkostenvergoedingen zien instanties als de belastingdienst of uitkerende instanties als inkomen. Zorg daarom dat je op de hoogte bent van de regels die voor jou gelden. Tijdens je vrijwilligerswerk ben je via Sterker Ouderenwerk verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Ga je voor je vrijwilligerswerk mensen vervoeren? Dan zorg je zelf voor een inzittendenverzekering.