Zelfstandig met dementie

Door dementie verliest iemand langzamerhand vanzelfsprekende vaardigheden. Daardoor ontstaan problemen in en om huis. Gelukkig zijn er veel oplossingen, aanpassingen en vormen van ondersteuning waardoor iemand met dementie in Nijmegen langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Aanpassingen in en om huis

Kleine aanpassingen in huis kunnen de woning veiliger maken en helpen bij de oriëntatie. Ook kunnen ze dag- en nachtritme, herkenbaarheid van ruimtes en het vinden van spulletjes makkelijker maken. Voor iemand met dementie is een vertrouwde omgeving belangrijk. Doe pas aanpassingen als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat iets onhandig of onveilig is geworden. Door het huis beetje bij beetje aan te passen blijft het huis een thuis. Op dementie.nl, in de brochure Veilig thuis met dementie van Alzheimer Nederland, in het boek Hackcare (een Engelstalige site hoe u Ikeaproducten in kunt zetten voor een dementievriendelijk huis) en in de handreiking Comfortabel wonen met dementie vindt u tips voor veilig wonen met dementie. 

Hulpmiddelen bij dementie

Er zijn steeds meer apparaten en gebruiksvoorwerpen speciaal voor mensen met dementie. Gebruiksvriendelijke telefoons en afstandsbedieningen bijvoorbeeld. Of hulpmiddelen bij huishoudelijke klusjes en persoonlijke verzorging die de veiligheid en zelfstandigheid vergroten. Denk bijvoorbeeld aan gasafsluiters, zelfsluitende mengkranen of automatische medicijndispensers. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans of in de Dementiewinkel vindt u een overzicht van handige hulpmiddelen op diverse gebieden.

Dementie in Nijmegen

In Nijmegen zijn allerlei activiteiten en diensten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een uitgebreid overzicht van bijvoorbeeld dagbesteding, mantelzorgondersteuning en respijtzorg, praktische hulp thuis en woonvormen in Nijmegen vindt u op Wegwijzer024.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met dementie te maken heeft. Iedere bijeenkomst heeft een wisselend thema. Naast het geven van voorlichting en advies kunt u ervaringen delen in een ongedwongen sfeer. Het programma vindt u op de website van Alzheimer Nederland. Er zijn in Nijmegen twee Cafés:

  • Alzheimer Café Dukenburg is er voor bewoners van Dukenburg, Lindenholt, Hatert en Neerbosch-Oost. Maar ook bezoekers van elders zijn welkom. Elke vierde woensdag van de maand in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039. 
  • Alzheimer Café Nijmegen is er voor alle Nijmegenaren. Elke derde dinsdag van de maand in het Oud Burgeren Gasthuis, Prof. Cornelissenstraat 2.

U bent welkom vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 uur. Toegang, koffie en thee zijn gratis.

 

Misschien interessant voor u?