Sociaal Arrangeren

Het project Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In overleg met de huisarts of wijkverpleegkundige, wordt een ‘sociaal arrangeur’ ingeschakeld. Dit is een sociaal werker met expertise op het gebied van ouderen. Er is sprake van een samenwerking tussen de professionals, de oudere en diens mantelzorger.

Tijdens een huisbezoek bespreekt de sociaal werker met de betrokkene en eventuele mantelzorger(s) welke ondersteuning nodig is. En welke activiteiten voor de oudere écht belangrijk zijn in het leven. Is ‘sociaal arrangeren’ inderdaad de juiste keuze? Dan wordt dit alles verwerkt in een plan: welke professionele zorg is passend; wat kunnen vrijwilligers en mantelzorgers bieden? Maar ook: hoe houdt de oudere zoveel mogelijk eigen regie?

Aanspreekpunt

Zo ontstaat er overzicht over wie wat doet, en wanneer. De sociaal arrangeur blijft het aanspreekpunt voor alle betrokken. Zij let ook op of de mantelzorgers niet overbelast raken. Het sterkere sociale netwerk geeft de betrokkenen vertrouwen en rust. Daarbij een ervaring van toegenomen kwaliteit van leven.

Samenwerking

Het project Sociaal arrangeren is opgezet vanuit Sterker sociaal werk in samenwerking met de gemeente Nijmegen, coöperatie VGZ, het zorgkantoor, Buurtzorg en ZZG zorggroep. Het is een kleinschalige pilot die bij een klein aantal huisartsenpraktijken wordt uitgevoerd.

Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor deelname aan het project Sociaal arrangeren? De huisarts óf wijkverpleegkundige (van ZZG Zorggroep en Buurtzorg) kan u aanmelden. Een voorwaarde is dat u patiënt bent bij een van de deelnemende huisartsenpraktijken:

  • Gezondheidscentrum Brakkenstein (huisarts Pulles)
  • Gezondheidscentrum Danielsplein
  • Medisch Centrum St. Anna
  • Gezondheidscentrum Hazenkamp

Aanmeldformulier Sociaal Arrangeren

Misschien interessant voor u?