Mantelzorgondersteuning

Bij mantelzorg zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking, verslaving of psychische problemen heeft. Het kan gaan om uw partner, een kind, broer, zus, vader, moeder, een ander familielid of een goede vriend(in). U bent er voor een ander, wij zijn er voor u!

Mantelzorg Nijmegen is er voor alle mantelzorgers in Nijmegen. Daarnaast hebben wij extra aandacht voor drie specifieke groepen: jonge mantelzorgersmigranten mantelzorgers en GGZ-mantelzorgers

Individuele ondersteuning

U kunt bij ons terecht wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor, het bespreken van uw zorgen en mogelijke oplossingen hiervoor. We praten bijvoorbeeld over het behouden of terugvinden van uw balans in combinatie met uw zorgtaken. Of over praktische zaken zoals bijvoorbeeld respijtzorg en de regelingen van de gemeente Nijmegen. Maar ook wanneer u iemand nodig heeft die meedenkt over de nodige zorg en ondersteuning. Wij ondersteunen u hierbij via e-mail of door een telefoongesprek. Wanneer uw of onze voorkeur uitgaat naar een fysieke afspraak, dan kijken wij samen of dit op een veilige manier mogelijk is. Mocht een vraag niet bij ons thuishoren, dan kijken wij samen met u waar u wel terecht kunt met deze vraag.

Collectieve ondersteuning

Wij organiseren meerdere activiteiten voor mantelzorgers. Tijdens deze activiteiten kunt u:

  • mantelzorgers ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten
  • uw verhaal delen met mantelzorgers die hier voor open staan
  • luisteren naar de verhalen van mantelzorgers
  • steun krijgen van mantelzorgers
  • tips en ervaringen uitwisselen
  • informatie vergaren over bepaalde thema’s die voor u van belang kunnen zijn

Kosten

Aan Mantelzorgondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief delen wij belangrijk nieuws voor mantelzorgers en berichten over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen, het programma van het Mantelzorgcafé en informatie over andere activiteiten voor mantelzorgers. Op Instagram en Facebook delen wij met name het programma van het Mantelzorgcafé en informatie over andere activiteiten die wij organiseren.

Meer informatie over ondersteuning voor mantelzorgers vindt u op de website van Mantelzorg Nijmegen.

Misschien interessant voor u?