Een goed gesprek

Bij het ouder worden kunt u te maken krijgen met ziekte, verlies of beperkingen. Deze ervaringen roepen vaak vragen op en maken emoties los als verdriet, boosheid of angst. Het kan helpen om over deze vragen en emoties te praten.

Vrijwilligers van het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL, een onderdeel van Sterker sociaal werk) bieden een luisterend oor of tekenen samen met u uw levensverhaal op. Samen met anderen praten over levensthema’s kan in verschillende gespreksgroepen in de stad.

Persoonlijk gesprek  

Opgeleide vrijwilligers bieden een luisterend oor en kunnen thuis met u praten over keuzes ten aanzien van wonen of gezondheid; dingen die u bezig houden; zaken als ziekte of verlies; gevoelens van eenzaamheid, betekenisloosheid of niet verbonden zijn; beperkingen, de balans van het leven of het naderend levenseinde. 

Gespreksgroepen 

Er zijn verschillende gespreksgroepen in Nijmegen waarbij u samen onder leiding van een opgeleide vrijwilliger aan de hand van thema's in gesprek gaat over levensvragen.  

Levensverhaal of  'Nalatenschap'

Een levensverhaal optekenen kan u helpen bij het opmaken van de balans van het leven en u helpen bij het beantwoorden van de vraag; 'wat wil ik nog?'. En bij een naderend einde kan het troost bieden of zin geven om voor uzelf of uw naasten op te schrijven wie of wat voor u van betekenis is geweest en iets tastbaars achter te laten. Vrijwilligers van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen helpen u om uw verhalen te boek te stellen. In een serie van gesprekken komt het boekje tot stand, indien mogelijk en gewenst voorzien van foto’s of andere illustraties. Kosten: € 50 (exclusief het uiteindelijke boek(je).

Aanvragen 

Wanneer u zich hieronder aanmeldt nemen we contact op en plannen we een kennismakingsgesprek. De vrijwilligerscoördinator komt bij u thuis om uw vraag te verhelderen. Samen bepalen we wat voor u passend is. Vervolgens gaan we voor u op zoek naar een vrijwilliger of een gespreksgroep in Nijmegen. 

Na de aanvraag krijgt u helaas een foutmelding te zien. Geen zorgen; uw aanvraag komt wel bij ons binnen. Wij doen ons uiterste best deze vervelende situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

Misschien interessant voor u?