Disclaimer

Langerthuisnijmegen.nl is het intellectuele eigendom van Stichting Sterker, werkend onder de naam Sterker sociaal werk. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Echter, aan de inhoud van Langerthuisnijmegen.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Daarbij aanvaardt Stichting Sterker ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie. Daarnaast gaat Stichting Sterker, door het plaatsen van informatie op deze website, geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook.

Links naar externe sites

Op deze website zijn voor uw gebruikersgemak links opgenomen naar externe websites en informatiebronnen van derden. Stichting sterker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of bronnen. Stichting sterker aanvaardt daarom ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan, noch voor de privacybescherming op deze websites of voor de diensten of producten die zij aanbieden.

Gebruik van hyperlinks

Het plaatsen van hyperlinks naar (pagina's van) Langerthuisnijmegen.nl met als doel (de informatie op) de website voor inwoners van Nijmegen breder bekend te maken is voor inwoners van Nijmegen en partners in welzijn, wonen en zorg toegestaan zonder toestemming van Stichting sterker. Voor het plaatsen van hyperlinks voor overige doelen en/of gebruikers dient u eerst toestemming te vragen aan Stichting sterker. 

Techniek: www.compubase.nl

Foto Waalbrug: Henk Verheyen (auteursrechtelijk beschermd)